หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
โดย : admin
อ่าน : 2607
เสาร์ ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

ม.1 มารายงานตัว วันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00  น.

    - นร.หญิง มอบตัววันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.- 12.00 น.

   -  นร.ชาย มอบตัววันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น.- 16.30น.

ม.4 รายงานตัว วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

    - นร.หญิง มอบตัววันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.- 12.00 น.

    - นร.ชาย มอบตัววันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น.- 16.30น.

****ถ้าไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 แยกตามห้อง (ประกาศม.1) คลิกห้อง->

ม.1/1 ,ม.1/2,ม.1/3 ,ม.1/4 ,ม.1/5 ,ม.1/6 ,ม.1/7 ,ม.1/8 ,ม.1/9 ,ม.1/10 ,ม.1/11 ,ม.1/12 ,ม.1/13 

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 แยกตามห้อง (ประกาศม.4)คลิกห้อง->

ม.4/1 ,ม.4/2,ม.4/3 ,ม.4/4 ,ม.4/5 ,ม.4/6 ,ม.4/7 ,ม.4/8 ,ม.4/9 ,ม.4/10