หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทึก 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน ด้วย e-bidding ครั้งที่ 2
โดย : admin
อ่าน : 1785
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทึก 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน ด้วย e-bidding ครั้งที่ 2

ราคากลาง 1,375,000.00 บาท

ผู้ยื่่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
24 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.

รายละเอียด มีไฟล์แนบ