ชื่อ - นามสกุล :ไชยชาญ เจริญชนม์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :เทคโนโลยี
ที่อยู่ :ict
Telephone :042123456
Email :chaichan@gmail.com