ชื่อ - นามสกุล :นายนฤพล ประทุมพงษ์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :