ชื่อ - นามสกุล :นายพินิจ สมบัติกำไร
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :