ชื่อ - นามสกุล :อำนาจ แรงประโคน
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :สอน
ที่อยู่ :บ้านดุง
Telephone :
Email :amnatrangprakhon@gmail.com