[ Watcharapong ]
ชื่อ-นามสกุล : 
วัชรพงษ์ เพ็งเดือน
ชื่อเล่น : 
เฟรม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
29/7/2547
อายุ : 
15
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
famegamer999@gmail.com  
ที่อยู่ : 
บ้านถ่อนนาเพลิน
อำเภอ : 
พิบูลรักษ์
จังหวัด : 
อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
0863445380
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนปลาย