[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link banner
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 57 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ทำเนียบรองผู้อำนวยการโรงเรียน

02-naruepon3
นายนฤพล ประทุมพงษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

03-assawin
จสต.อัศวิน นันทะแสง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

04-benjamin-b
นายเบญจมินทร์ โคตรสุโน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

05-juthatip
นางสาวจุฑาทิพย์ รวมธรรม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


 
  
ประวัติโรงเรียน  
 

         โรงเรียนบ้านดุงวิทยา เริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ มีจำนวน พื้นที่ทั้งหมด ๘๓ ไร่ ๓ งาน ๔๖ ตารางวา ทั้งนี้เพราะอำเภอบ้านดุงเป็นอำเภอที่อยู่ห่าง ไกลตัวจังหวัดอุดรธานี ยังไม่มีโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ทำให้นักเรียนที่เรียนจบจากระดับประถมศึกษาตอนปลายจำนวนมาก ที่ต้องการเรียนต่อ แต่ไม่มีที่เรียน ชาวอำเภอบ้านดุงซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน จึงได้ร่วมใจกันดำเนินการ ขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ โดยความร่วมมือของ
          นายเชิด ทิพยราช ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอบ้านดุง
          นายชาญ สร่างนิทร ครูใหญ่โรงเรียนบ้านดุง
          นายวิชัย ทิพยาลัย ครูใหญ่โรงเรียนบ้านกำแมด
          นายดุสิต บุรีเพีย ครูใหญ่บ้านหนองสองห้อง
ดำเนินการติดต่อประสานงานเพื่อขออนุมัติก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาและได้รับนักเรียนรุ่นแรก จำนวน ๔๔ คน และเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๒ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูโรงเรียนบ้านดุง(โรงเรียนชุมชนบ้านดุงปัจจุบัน) เป็นครูผู้สอน โดยได้รับความอนุเคราะห์อาคารเอนกประสงค์เป็นห้องเรียนชั่วคราว และได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้จากประชาชนที่เห็นความสำคัญของการศึกษาของกุลบุตร-กุลธิดา โรงเรียนได้ดำเนินงานจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเรื่อยมา จนกระทั้งได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนขึ้นในสถานที่ปัจจุบัน และได้ย้ายมา เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๓ และนักเรียนรุ่นแรกจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.ศ.๓) เมื่อปีการศึกษา ๒๕๑๔ (มีนาคม๒๕๑๕)


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 117 หมู่ 3 ตำบล ศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 042271234 | โทรสาร : 042271234
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5