[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link banner
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 30 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ทำเนียบรองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพินิจ สมบัติกำไร
กลุ่มบริหารงบประมาณ


นายรมย์ อนันตโสภณ
กลุ่มบริหารงบประมาณ


นายนฤพล ประทุมพงษ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป


 
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดย : chaichan
เข้าชม : 1394
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
A- A A+
        
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

กด [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ตรวจสอบรายชื่อได้เลย..

ประกาศโรงเรียนบ้านดุงวิทยา
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
*************************************
  ตามที่โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ได้รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๓ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ บัดนี้ทางโรงเรียน         บ้านดุงวิทยาได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๑ อาคารชงโค ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๑

๑ เด็กชายพุฒิพงศ์  ป้องศรี
๒ เด็กชายตุลยวัต  สุวรรณไตร
๓ เด็กชายศรัณยพงศ์  หล้าทำทาน
๔ เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิมพ์บุตร
๕ เด็กหญิงปิยากร  ชัยหาร
๖ เด็กหญิงศุภากร  สองพาลี
๗ เด็กหญิงกวิตา  ศรีไพศาล
๘ เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตรุษสีดา
๙ เด็กหญิงจรรยมณฑน์  จันทร์ปุย
๑๐ เด็กชายนัฐรัฐ  พุฒนอก
๑๑ เด็กหญิงอมรรัตน์  วิระตา
๑๒ เด็กชายสุรศักดิ์  เนตรภักดี
๑๓ เด็กชายรัฐภาค  มนตรี
๑๔ เด็กชายธีรภัทร รักษาคุณ
๑๕ เด็กหญิงพิมมรินทร์  ศรีแก้ว
๑๖ เด็กชายธรรมวัตร วิโคตร
๑๗ เด็กชายวรพงศ์   วงษ์ใหญ่
๑๘ เด็กชายสุรศักดิ์  เนตรภักดี
๑๙ เด็กชายวีรภัทร  แก้วปัตถา
๒๐ เด็กหญิงรุจิรดา  ลองทอง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๒ อาคารชงโค ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๒

๑ เด็กชายพงศภัค พิมพ์สุตะ
๒ เด็กชาย เลอศักดิ์  ค่ายเพชร
๓ เด็กหญิงหนึ่งธิดา  หาริกัน
๔ เด็กหญิงสิริภาวดี  คู่วัจนกุล
๕ เด็กชายณัฐพล  อินชัยยา
๖ เด็กหญิงอาภาพัชร์  คงทวี
๗ เด็กหญิงอาทิตยา  ธัญญวรพรต
๘ เด็กชายพชรพล  ประวัติศรี
๙ เด็กชายคุณานนต์  ทองผาสุข
๑๐ เด็กชายธนทรัพย์ โกมารกุล ณ นคร
๑๑ เด็กหญิงนัชชกมล  ฆ้องมีเสียง
๑๒ เด้กชายศุภฤกษ์  สีวะสา
๑๓ เด็กหญิงศรุตยา  นามโพธ์ษา
๑๔ เด็กหญิงณัฐชยา  พุฒเสือ
๑๕ เด็กหญิงชุติกาญจน์  ประสาระวัน
๑๖ เด็กหญิง วราพร  ดอนแก่น
๑๗ เด็กหญิงวันสิริ  โคตรโสภา
๑๘ เด็กหญิงศิรประภา สิงห์แก้ว
๑๙ เด็กหญิงชลิตา ศรีรักษา
๒๐ เด็กชายรพีภัทร ภูจำปี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๓ อาคารชงโค ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๓

๑ เด็กหญิงพรทิพย์  ตาลกุล
๒ เด็กหญิงเกวลิน  วงษ์ลุน
๓ เด็กชายชัยณรงค์  ขวัญทอง
๔ เด็กชายพงษ์ธวัช  แสนอุ่น
๕ เด็กชายจิรพัฒน์  กองกุล
๖ เด็กชายเอกอรรคภูมิ  สืบแสน
๗ เด็กชายจิรัฏฐโชติ  อุทโธ
๘ เด็กชายรัฐภูมิ  พงษ์ศาสตร์
๙ เด็กชายณัฐพันธ์  เอกทัศน์
๑๐ เด็กชายทิเบต  ชวนละคร
๑๑ เด็กหญิงสุพิชญา  พันธุระศรี
๑๒ เด็กหญิงเสาวภา  บัวผัน
๑๓ เด็กหญิงจิรัชชยา  บุรพันธ์
๑๔ เด็กหญิงพรนพิน  โพธิ์ชัยศรี
๑๕ เด็กชายสิรภพ  เลิศลำหวาน
๑๖ เด็กชายปัญญพนต์  กลมเกลียว
๑๗ เด็กหญิงณัฐนิชา วงค์คำจันทร์
๑๘ เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปฐมภักดีสกุล
๑๙ เด็กหญิงรุจิรา หรีด
๒๐ เด็กหญิงภิญญดา  คำวิชิต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๔ อาคารชงโค ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๔

๑ เด็กชายนิติรัฐ  กุลชริต
๒ เด็กชายสันติ  กันอ้าย
๓ เด็กหญิงมรกต  ปินะกาเส
๔ เด็กชายพีระภัทร  ชุ่มดอนไพร
๕ เด็กหญิงพรรษชล  แก้วก่า
๖ เด็กหญิงณัฐชา  กงศรี
๗ เด็กหญิงกนกวรรณ์ แสนน้ำลำดับเที่ยง
๘ เด็กหญิงณัฐกานต์ เข่งโต้ว
๙ เด็กหญิงปภาวรินทร์  พังชาลี
๑๐ เด็กชายจักรภัทร  ตลิ่งชัน
๑๑ เด็กหญิงรุจาภา  วงค์กระโซ่
๑๒ เด็กชายอัครเดช  บุญพา
๑๓ เด็กชายวีรพล  ทองนิล
๑๔ เด็กชายมรุเดช  ธรรมศิลป์
๑๕ เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีภูมิ
๑๖ เด็กหญิงนันทนา  ทิพยาลัย
๑๗ เด็กหญิงศิรินภา  ไสวดี
๑๘ เด็กชายณัฐพล  ผาผ่อง
๑๙ เด็กหญิงอมรรัตน์ ไพรัตน์
๒๐ เด็กชายจารุพัฒน์  ธงสีนาค

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๕ อาคารชงโค ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๕

๑ เด็กหญิงปัญญาพร  เหง้าพรมมินทร์
๒ เด็กชายณัฐกรณ์  ศฤงคาร
๓ เด็กหญิงภูริชญา  ปานสีดำ
๔ เด็กชายนัทธพงศ์  สง่าพันธ์
๕ เด็กหญิงเบญจรัตน์  เหง้าเทวาพิทักษ์
๖ เด็กหญิงปิยะวดี  สวนเส
๗ เด็กหญิงอินทุกานต์  นาจสูงเนิน
๘ เด็กชายนพรัตน์  พิมพระศรี
๙ เด็กหญิงปิยะพร  สมบุตร
๑๐ เด็กหญิงพิมภิกา  ไปนาน
๑๑ เด็กชายเจษฎา  จันทพิทักษ์
๑๒ เด็กชายชนาธิป  สัตบุตร
๑๓ เด็กหญิงณัฐณิชา  ทัพสมบัติ
๑๔ เด็กหญิงวารุณี  บัวบาล
๑๕ เด็กชายฐปนวัฒน์  พลคำมาก
๑๖ เด็กหญิงนัฐนิชา  กาสีวัน
๑๗ เด็กหญิงกานติธิดา  ศิลา
๑๘ เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีชนะ
๑๙ เด็กหญิงปริญญา  รสปุ้ง
๒๐ เด็กหญิงธาราทิพย์  ประวัฒน์

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๖ อาคารชงโค ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๖
๑ เด็กชายธิตินันท์  พลประจักษ์
๒ เด็กชายกิรวัช  โพธิทิพย์
๓ เด็กชายนนทพัทธ์  พันธ์คำ
๔ เด็กชายอธิคม  สุวรรณศรี
๕ เด็กหญิงธนพร  วงศ์สมอ
๖ เด็กชายธนาพิพัฒน์  คำไฮ
๗ เด็กหญิงอภิชญา  เกษทองมา
๘ เด็กชายชนะกิจ  ธิโสภา
๙ เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีดาวเรือง
๑๐ เด็กชายรัชตะ  คณะวาปี
๑๑ เด็กชายนิติพงษ์  เรือนแก้ว
๑๒ เด็กหญิงเกวลิน  นามวันดี
๑๓ เด็กหญิงปรีณาพรรณ  บุญลือ
๑๔ เด็กหญิงสุภาวดี  จันทร์ประภาส
๑๕ เด็กหญิงเกวลิน  นามวันดี
๑๖ เด็กชายวุธพิชัย  ศรีทอง
๑๗ เด็กชายภาณุ  ศรีมงคล
๑๘ เด็กหญิงอมิตา  สาธาระณะ
๑๙ เด็กชายอนันตชัย  ขันซ้อน
๒๐ เด็กหญิงปลายข้าว  อาจสุข

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๗ อาคารชงโค ชั้น ๓ ห้อง ๕๓๑
๑ เด็กชายสุริยะ  พิมพ์วงศ์
๒ เด็กชายก้องเกียรติ  ปาคำทอง
๓ เด็กหญิงนันทิชา  แก้วน้ำใส
๔ เด็กหญิงกัญญารัตน์  วรคุณ
๕ เด็กหญิงสิริลักษณ์  สิงห์สีดา
๖ เด็กหญิงฐาปนี   ทับทิมไสย์
๗ เด็กหญิงธาราทิพย์  ประวัฒน์
๘ เด็กหญิงกมลพร  สุนทรวิสัย
๙ เด็กหญิงสุภัชญา  โสภากุล
๑๐ เด็กหญิงปุญญิศา  พิมจันดี
๑๑ เด็กชายทวีชัย  อุรัน
๑๒ เด็กหญิงกมลพรรณ  สุนทรวิสัย
๑๓ เด็กหญิงหทัยรัตน์  ช่องบัว
๑๔ เด็กหญิงณัฐนันท์  ผายกลาง
๑๕ เด็กหญิงพรนภัส  โยธาศรี
๑๖ เด็กชายสุธิมนต์  บุญวิเทียน
๑๗ เด็กชายอนันตชัย  ขันซ้อน
๑๘ เด็กหญิงสิรินดา  ครุฑละคร
๑๙ เด็กหญิงปุญญิศา พิมจันดี
๒๐ เด็กชายภากร  สัมพุทธ

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๘ อาคารชงโค ชั้น ๓ ห้อง ๕๓๒

๑ เด็กหญิงบุณยวีร์แ แม้นแสนแก้ว
๒ เด็กชายศุภวิชญ์  บัวจูม
๓ เด็กหญิงปิยะพร  สมบุตร
๔ เด็กหญิงอรชร  เภาวนะ
๕ เด็กชายไชยมงคล  สมลาภ
๖ เด็กชายจิรเมธ  ช่วยคง
๗ เด็กหญิงจรรธพร  รักเสมอวงศ์
๘ เด็กหญิงปิยธิดา  ชนเพชร
๙ เด็กชายนัฐรัฐ  พุฒนอก
๑๐ เด็กชายอิทธิกร ศรีลาชะนะ
๑๑ เด็กชายพงศพัศ  ภูวนาด
๑๒ เด็กชายปรมินทร์  รักเสมอวงศ์
๑๓ เด็กชายฤกษ์มงคล  กุลนะวงษ์

๑๔ เด็กชายภูธฤทธิ์  ประเสริฐพงษ์
๑๕ เด็กหญิงอรชร  เภาวนะ
๑๖ เด็กชายยุุทธพิชัย  แข็งแรง
๑๗ เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนสุริวงศ์
๑๘ เด็กหญิงณัฐกฤตา  อาจไพรินทร์
๑๙ เด็กชายณฐพล  ดีเกาะ
๒๐ เด็กหญิงปุญญิศา  พิมจันดี

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๙ อาคารชงโค ชั้น ๓ ห้อง ๕๓๓
๑ เด็กหญิงสุวิภา  หุ่นประเสริฐ
๒ เด็กชายธนพรรธ  ดีเกาะ
๓ เด็กหญิงณัฐฐาพร  ทีพสม
๔ เด็กชายภรภัทร  ทานะเวช
๕ เด็กชายอชิร  ฐานธนกิจวานิช
๖ เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุ้งทอง
๗ เด็กชายอนุรักษ์  บุตรวิชา
๘ เด็กชายสิริวุฒิยา  ดาราวงศ์
๙ เด็กหญิงฑิตฐิตตา  ประสานสัตย์
๑๐ เด็กชายวีรภัทร  ทวีพงษ์
๑๑ เด็กหญิงลัดดารัตน์  บุญห่อ
๑๒ เด็กหญิงบุษกร  ศรีสถโพธิ์
๑๓ เด็กหญิงนิภาพร  เหินชัย
๑๔ เด็กหญิงเบจพร  บุตรษะ
๑๕ เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ประชาราษฎร์
๑๖ เด็กชายณัฐพงษ์  กาหลิบ
๑๗ เด็กหญิงหทัยกาญจน์  บุ้งทอง

๑๘ เด็กชายปฐมภูมิ   เทพสาร
๑๙ เด็กชายกิตติภณ ศิริพรรณา
๒๐ เด็กชายชนภัทร ธรรมศิริ


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๑๐ อาคารชงโค ชั้น ๓ ห้อง ๕๓๔

๑ เด็กชายภูวณัฏฐ์  เกษโส
๒ เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สังขาวิเชียร
๓ เด็กชายพลากร  ภูคงสด
๔ เด็กชายกฤติธี  ศรีหาวัตร
๕ เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดุงศรีแก้ว
๖ เด็กหญิงธิดารัตน์  ทวีไว
๗ เด็กชายกฤษดา  วงฮาด
๘ เด็กหญิงวิภาวดี  โคตรปัญญา
๙ เด็กชายอภิเชษฐ์  คมคาย
๑๐ เด็กหญิงจิราภรณ์  พรมมาคุณ
๑๑ เด็กชายกัมปนาท  โพยนอก
๑๒ เด็กชายตระกูลศักดิ์  ศรีชมภู
๑๓ เด็กหญิงประภาพร  ละคร
๑๔ เด็กชายสิริวัฒน์  มาระการ
๑๕ เด็กขายพงศภัค  อาจศัตรู
๑๖ เด็กหญิงนภาภรณ์  ดอนฉิมพลู
๑๗ เด็กหญิงเจษณี  เวียงสิมมา
๑๘ เด็กชายธนกร พูลสวัสดิ์
๑๙ เด็กหญิงนาตยา  มีคุณ
๒๐ เด็กหญิงเจษณี   เวียงสิมมา

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๑๑ อาคารชงโค ชั้น ๓ ห้อง ๕๓๕
๑ เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ทองคำ
๒ เด็กหญิงณัฐวรินทร์  สุขสม
๓ เด็กชายชยพล  รักญาติ
๔ เด็กหญิงธิดารัตน์  ศิริ
๕ เด็กหญิปุญญาพร  นุชชาติ
๖ เด็กหญิงธัญญารัตน์  มะณีจักร์
๗ เด็กหญิงบุญญาอร  มะณีกัน
๘ เด็กหญิงปาลิตา  ทาสะโก
๙ เด็กชายทิวากร  โคตโสภา
๑๐ เด็กหญิงธัญชนก  โทรัตน์
๑๑ เด็กชายจิรพัฒน์  กองกุล
๑๒ เด็กหญิงธนชนก  แก้วกาหลง
๑๓ เด็กชายรัฐศาสตร์  นามศักดิ์
๑๔ เด็กหญิงวรัญญา  อนุสาตร์
๑๕ เด็กหญิงณัฐพร  ประเสริฐพงษ์
๑๖ เด็กชายภูธฤทธิ์  ประเสริฐพงษ์
๑๗ เด็กหญิงยุวนินา  สุขคำ
๑๘ เด็กหญิงสุมินตรา  ศรีรักษา
๑๙ เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีภูมิ
๒๐ เด็กหญิงณิชาณัน  โพธิสว่าง

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๑๒ อาคารชงโค ชั้น ๓ ห้อง ๕๓๖
๑ เด็กชายจิรพัฒน์  จินดาธรรม
๒ เด็กหญิงปรียาภรณ์  อ่อนละมุล
๓ เด็กหญิงอาทิตติยา  วงษ์อนันต์
๔ เด็กชายอนุชา  กั้นกลางกุล
๕ เด็กหญิงชฎานุช  ชาวดงบัง
๖ เด็กชายสุทธิพงษ์  แสวงสุข
๗ เด็กชายวรภพ  ศักดิ์สุพรรณ
๘ เด็กชายชัยยานันต์  สวดดี
๙ เด็กหญิงอิศริยา  ปรือปรัก
๑๐ เด็กหญิงวรนิษฐา คำควร
๑๑ เด็กชายธนโชติ จิตอามาตย์
๑๒ เด็กหญิงภัทรพร  ทุ่นทอง
๑๓ เด็กหญิงปาริชาติ  ดุงศรีแก้ว
๑๔ เด็กหญิงอภิญญา  คะนาวัง
๑๕ เด็กชายสุภัชพนธ์  อนานันต์
๑๖ เด็กชายวรชิต  จันทร์เมืองคุณ
๑๗ เด็กชายภูตะวัน  แก้ววันทา
๑๘ เด็กหญิงอริสา  อัคนิฐมนตรี

๑๙ เด็กหญิงกนกพรรณ  ดวงพรม
๒๐ เด็กหญิงสติใจ  แวงวรรณ


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๑๓ อาคารชงโค ชั้น ๓ ห้อง ๕๓๗

๑ เด็กหญิงณัฐณิชา  อะเวลา
๒ เด็กชายธนพัฒน์  สุขจันดี
๓ เด็กหญิงสุพรทิพย์ ช่วยขุน
๔ เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หล้ากวนวัน

๕ เด็กชายณัฐพล  สิทธิพรม
๖ เด็กหญิงพลอยชมพู  พันธ์แดง
๗ เด็กหญิงปนัดดา  ถิ่นพลวัว
๘ เด็กหญิงพิชนาฎ  พุมประโคน
๙ เด็กหญิงธนัญญา หมื่นสุข
๑๐ เด็กชายนำโชค  ตุมอญ
๑๑ เด็กหญิงสติรัก แวงวรรณ
๑๒ เด็กหญิงภัทราพร หนองเป็ด

๑๓ เด็กหญิงจันจิรา ผางแก้ว
๑๔ เด็กหญิงพรสวรรค์  แซ่เอี๊ยบ
๑๕ เด็กชายรัชชานนท์ เต็มตาวงษ์
๑๖ เด็กหญิงกวินทิพย์ วรรณกุล
๑๗ เด็กชายกวิน ป่าจันทร์
๑๘ เด็กหญิงสุกานดา ตาดี
๑๙ เด็กหญิงกีรติกาญจน์ จันทร
๒๐ เด็กชายดัสกร พัฒนสาร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๑๔ อาคารชงโค ชั้น ๓ ห้อง ๕๓๘

๑ เด็กหญิงปิยาภรณ์  ผิวขาว
๒ เด็กชายเจนภพ  ไกยสวน
๓ เด็กหญิงรุ่งทิวา  สีดาคูณ
๔ เด็กหญิงอริสา  ไชยดำรงค์
๕ เด็กชายณัฐพล  มาร์ค มิเถาวัลย์
๖ เด็กหญิงภัทรลดา  พลเยี่ยม
๗ เด็กชายสุประวีณ์  อินทะศรี
๘ เด็กหญิงกุลิสรา  สังขสุจิต
๙ เด็กหญิงพรหมวารี  หว่านพืช
๑๐ เด็กหญิงสุมิตตา  คำภูแสน
๑๑ เด็กหญิงครองขวัญ  ประเสริฐ
๑๒ เด็กหญิงสุชาธิดา  ปกครอง
๑๓ เด็กชายสรวิศ  ดงแสนสุข
๑๔ เด็กชายนนทภัทร  ศรีพรม
๑๕ เด็กชายวชิรกาญจน์  ขันงาม
๑๖ เด็กชายกฤตพจน์  ปานสีดำ
๑๗ เด็กชายชิษณุพงศ์  นาริโส
๑๘ เด็กชายอภิวิชญ์  ไชยมหา
๑๙ เด็กหญิงชยานันต์ พิลาวัลย์
๒๐ เด็กหญิงเกวลิน  พิมพ์สุนนท์

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๑๕ อาคารชงโค ชั้น ๔ ห้อง ๕๔๑
๑ เด็กชายวรภพ  ขวัญทอง
๒ เด็กชายวชิรวิทย์  อินหลี
๓ เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีชนะ
๔ เด็กชายไชยวัฒน์  ธรรมโรเวช
๕ เด็กชายณัฐภูมิ  ร่มศรี
๖ เด็กหญิงจิรัฐกานต์  แก้วแก่น
๗ เด็กชายอดิศร  คุ้มไข่น้ำ
๘ เด็กชายภูวรินทร์   จันทวงศ์
๙ เด็กชายวชิรวิชญ์  ศรีโคตร
๑๐ เด็กชายดัสกร  บุรีเพีย
๑๑ เด็กหญิงสุภาวดี  วงศ์จันทร์
๑๒ เด็กหญิงอรัญญา  ศรีเม้ม
๑๓ เด็กหญิงชัชนันท์  สีหาสมบัติ
๑๔ เด็กชายภาณุภัทร์  แนวโนนทัน
๑๕ เด็กชายศรัณยู  สุริยะ
๑๖ เด็กหญิงปิยดา  เนื่องชมภู
๑๗ เด็กหญิงปิยมาศ  นามบุดดี
๑๘ เด็กหญิงวรรณวนัช  หาริกัน
๑๙ เด็กหญิงพรกมล  พิมพ์จุฬา
๒๐ เด็กชายเขมทัต   สายชื่น

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๑๖ อาคารชงโค ชั้น ๔ ห้อง ๕๔๒
๑ เด็กหญิงภัทรธิดา ธรรมมา
๒ เด็กชายวชิรวุธ  โวระแสง
๓ เด็กชายวีรภัทร  แก้วปัตถา
๔ เด็กหญิงวรรณภา  พลเเสง
๕ เด็กหญิงสุภัสสรา  นนทะขันธ์
๖ เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตู้จันโต
๗ เด็กหญิงชุตินันท์  ทัศนิยม
๘ เด็กชายกฤษฎา  อ่อนสา
๙ เด็กชายแซม  ฮัวตาล่า
๑๐ เด็กหญิงพัชราพร  โจทยร์จันทร์
๑๑ เด็กหญิงปานดวงใจ ถึงนามลี
๑๒ เด็กหญิงศิริรัตน์ แพงพา

๑๓ เด็กชายธนกร  แนวถาวร
๑๔ เด็กหญิงปวริศา  วรรณภักดี
๑๕ เด็กชายอภิสิทธิ์  คำควร
๑๖ เด็กชายสหรัฐ  ทุมแสง
๑๗ เด็กหญิงชนมน  เชื่อมแก้ว
๑๘ เด็กชายณัฐพร  พิลึกเรือง
๑๙ เด็กหญิงสิริลักษณ์  สิมงาม
๒๐ เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์งาม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๑๗ อาคารชงโค ชั้น ๔ ห้อง ๕๔๓

๑ เด็กหญิงพิณยาดา  พืชสิงห์
๒ เด็กชายอัครชัย  อนันรักษ์
๓ เด็กชายสุวิรัตน์  ทองสุริยะ
๔ เด็กหญิงบุศรินทร์  ศรีพลเมือง
๕ เด็กชายนัทธพงศ์  ฉันวิจิตร
๖ เด็กหญิงนภัสสร  อาษาสนา
๗ เด็กหญิงสิริจันดา  จันสวรรค์
๘ เด็กชายอธิกร  สุวรรณสิงห์
๙ เด็กชายธีรพัฒน์   อินธิดา
๑๐ เด็กชายจีรพัฒน์  สิงห์คำป้อง

๑๑ เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพียดสิงห์
๑๒ เด็กหญิงอรพรรณ  บุราณ
๑๓ เด็กหญิงวิภาวดี  เบญจขันธ์
๑๔ เด็กชายกิตติพรรธ์ ชาติชาลี
๑๕ เด็กชายศราวุธ  แห้วสุโน
๑๖ เด็กหญิงธันย์ชนก วัตธัน
๑๗ เด็กหญิงกัญทิมา  สีเฮียงโคตร
๑๘ เด็กหญิงชลดา  สิงห์สาย
๑๙ เด็กหญิงนริศรา  นาชัย
๒๐ เด็กหญิงพรนภา  สุวรรณบุตร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๑๘ อาคารชงโค ชั้น ๔ ห้อง ๕๔๔

๑ เด็กชายพงษ์พยา  มหพรม
๒ เด็กหญิงวิไลวรรณ งามดี
๓ เด็กชายภูมิระพี  พรมเสน
๔ เด็กชายสุคลธรัตน์  ไชยมัฌชิม

๕ เด็กหญิงจรรยมณฑน์  เคนทวาย
๖ เด็กหญิงอภิสรา  นามชัย
๗ เด็กชายภูมิภพ  อินทะสีดา
๘ เด็กหญิงกรกวรรณ  ศิริเเวว
๙ เด็กหญิงสุภัททรา  ปานปรีดา
๑๐ เด็กชายอุเทน  เคลือบหมื่นไว
๑๑ เด็กชายสุวิชญ์  เนียมจันทร์หอม
๑๒ เด็กหญิงธันยพร  เม้ามีศรี
๑๓ เด็กหญิงนารีรัตน์  จำเริญ
๑๔ เด็กหญิงสาธนี  หากันได้
๑๕ เด็กหญิงกาญจนา  เนียมจันทร์หอม
๑๖ เด็กหญิงภัทรจาริน  หยวกวิ้ง
๑๗ เด็กหญิงพัชราพร  โจทร์จันทร์
๑๘ เด็กหญิงณัฐยาน์  บุญมีประเสริฐ
๑๙ เด็กหญิงพิมพ์พัททา  บุญอภัย
๒๐ เด็กหญิงวิรัญชนา  หินพรม

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๑๙ อาคารชงโค ชั้น ๔ ห้อง ๕๔๕

๑ เด็กชายหาญณรงค์  จุลละนันท์
๒ เด็กชายศิวพงศ์  ประวาระณะ
๓ เด็กหญิงวชิราภรณ์  วงค์คำ

๔ เด็กหญิงษมาพร  บุญลือ
๕ เด็กชายเดโชชิต มูลสาร
๖ เด็กหญิงกฤษณา  กองศรีนนท์
๗ เด็กชายธนากร  โพธิ์ทองดี
๘ เด็กหญิงธนาภา  ชูดวง
๙ เด็กชายวรโชติ  คำเหล็ก
๑๐ เด็กหญิงนภัสกร  พืชผักหวาน

๑๑ เด็กหญิงพิมวิลัย  เวียงวิเศษ
๑๒ เด็กชายกฤษดาพงษ์  พิมพ์วงษ์
๑๓ เด็กชายศิวพชร รุ่งโรจน์
๑๔ เด็กหญิงสุปรียา  ปัดสำราญ
๑๕ เด็กหญิงปัทมาวดี  ห้วยทราย
๑๖ เด็กหญิงรุ่งฤดี  โมคศิริ
๑๗ เด็กชายถิรวัฒน์  พลธุชัย
๑๘ เด็กหญิงชลิตา  ศรีรักษา
๑๙ เด็กชายองค์อินทร์  พรมวงค์
๒๐ เด็กหญิงอามิตตา  นารถสิทธิ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๒๐ อาคารชงโค ชั้น ๔ ห้อง ๕๔๖

๑ เด็กชายพีรภัทรณ์  อณารัตน์
๒ เด็กชายวรากร  จันขาว
๓ เด็กหญิงศิริลักษณ์  โคตรสุวรรณ
๔ เด็กชายภูสิษฐ์  วิชาชัย
๕ เด็กชายณรงค์เดช  หันจางสิทธิ์
๖ เด็กชายชวลิต  เหี้ยมหาญ
๗ เด็กหญิงนันทพร  พังคะบุตร
๘ เด็กชายศุภกร  ขัตติยะ
๙ เด็กชายเสฏฐวิชญ์  โพธิ์ตาทอง
๑๐ เด็กชายจรกรฤตย์  ฤทธิมาร
๑๑ เด็กชายณัฐพล  ศรีโสภณ
๑๒ เด็กหญิงวิศรุตา  สร้อยกุดเรือ

๑๓ เด็กชายอรงณ์กร  เชื้อแสง
๑๔ เด็กหญิงศรัณรัชย์  สุขเกษม
๑๕ เด็กหญิงสุนิสา  สุขภาค
๑๖ เด็กหญิงนฤมล  ดวงจันทร์
๑๗ เด็กชายนิติภูมิ  ภูมูลนา
๑๘ เด็กหญิงสุพิชชา  พาระภักดิ์
๑๙ เด็กหญิงเบญจรัตน์  เหง้าเทวาพิทักษ์
๒๐ เด็กหญิงเยาวภา ภูมูลนา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๒๑ อาคารชงโค ชั้น ๔ ห้อง ๕๔๗

๑ เด็กหญิงศิริประภา  โคตรโสภา
๒ เด็กชายปฏิพัฒน์  อนันตะภูมิ
๓ เด็กหญิงสิริยากร  เพชรดี
๔ เด็กชายสุกลวัตร  แสงพรหม
๕ เด็กหญิงภัคจิรา  คำควร
๖ เด็กชายชวิน  แสงพรหม
๗ เด็กชายภัทรดนัย  มุนธานี
๘ เด็กชายภูริภัทร์  ปกป้อง
๙ เด็กชายกันตภณ  ประเภโส    
๑๐ เด็กหญิงชฎาพร  แต้ตระกูล
๑๑ เด็กชายทิตตะวัน  นันทะนนท์
๑๒ เด็กหญิงศิริรัตน์  เสี่ยวาปี
๑๓ เด็กหญิงชนัญชิดา  ลำพุทธา
๑๔ เด็กชายวิทวัฒน์   แสงจันทร์
๑๕ เด็กหญิงพรไพลิน  ศิลปชัย
๑๖ เด็กหญิงภัทรธิดา  รุ่งเป้า
๑๗ เด็กหญิงชมพูนุช  พานเงิน
๑๘ เด็กหญิงชนัญธิดา วรสิทธิ์
๑๙ เด็กหญิงปวริศา  โยธาศรี
๒๐ เด็กชายภานุพงษ์  สงคำภา


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๒๒ อาคารชงโค ชั้น ๔ ห้อง ๕๔๘

๑ เด็กหญิงธนภรณ์  ชนะบุญ
๒ เด็กชายธีระเตชินท์  มาตรงามเมือง
๓ เด็กหญิงปลิตา  แสนเมือง
๔ เด็กชายภาณุวัฒน์  พิมพ์มหา
๕ เด็กหญิงกัญญาณัฐ วัฒนผล
๖ เด็กหญิงพรสุดา  กมลชาติ
๗ เด็กหญิงณัฐณิชา  เวียงชัย
๘ เด็กชายภูวดล  พัฒบุตร
๙ เด็กชายชินวุฒิ  ปานสีดำ
๑๐ เด็กหญิงอรสา  มังษาอุดม
๑๑ เด็กหญิงธนัชญา  วงศ์นอก
๑๒ เด็กหญิงเเพรววนิดา  ลําพองพวง
๑๓ เด็กหญิงกิตติยารัญชย์  เคลือแสง
๑๔ เด็กหญิงสุจริตรา  ศรีชมภู
๑๕ เด็กชายแทนคุณ  เกษมณี
๑๖ เด็กชายธีระโชติ  อะรันญะโสตร์

๑๗ เด็กชายอัยกานต์  จันทะคร
๑๘ เด็กหญิงชณัชชา  ป่ากว้าง
๑๙ เด็กชายภราดร  ณรงค์ชัย
๒๐ เด็กหญิงตีรณา  พระไตรราช

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๒๓ อาคารลีลาวดี ชั้น ๑ ห้อง ๒๑๒

๑ เด็กชายสิริวัตร  พันมหา
๒ เด็กหญิงปวิชญา  แสนปาลี
๓ เด็กชายจักรี  แสนพันธ์
๔ เด็กหญิงจารุวรรณ  โคตรทอง
๕ เด็กชายธนรักษ์  สายสิงห์
๖ เด็กหญิงกวิสรา  แสงลี
๗ เด็กชายจรกฤตย์  ฤทธิมาร
๘ เด็กชายอดิศร  กุลวงศ์

๙ เด็กหญิงปิยพัชร  นักผูก
๑๐ เด็กหญิงนิภาพร  บุญชู
๑๑ เด็กหญิงดารารัศมิ์  นันดี
๑๒ เด็กชายสายชล  ยอดน้ำคำ
๑๓ เด็กหญิงสิริยากร  แก้วเกิด
๑๔ เด็กชายคณากร  ชูราษี
๑๕ เด็กหญิงธัญชนก  คงชู
๑๖ เด็กชายกิตติพัชญ์  โพธิ์ชา
๑๗ เด็กหญิงพาขัวญ  ชัยนาม
๑๘ เด็กชายฟ้าประธาน  ดวงมะลุ
๑๙ เด็กหญิงณัฐณิชา  อะเวลา
๒๐ เด็ดหญิงพรธิดา รักกฤษ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๒๔ อาคารลีลาวดี ชั้น ๑ ห้อง ๒๑๓

๑ เด็กชายวีระยุทธ  ภูกองช้ย
๒ เด็กหญิงปาริชาติ  เสวิคาร
๓ เด็กหญิงครองขวัญ  บุตรย้าง
๔ เด็กชายธนพงษ์  ทวีกัน
๕ เด็กหญิงกาญน์เกล้า  จันทร์แดง
๖ เด็กชายวัชรพงศ์  มณีกรรณ์
๗ เด็กชายสิทธิพร  ประกอบแก่น
๘ เด็กหญิงวินัสรา  พรมวันนา
๙ เด็กหญิงนิพรวิณี  ไชยศรี
๑๐ เด็กชายสุกฤษณ์  สิงห์ทองห่อม
๑๑ เด็กชายธนากรณ์  สิทธิมาตย์
๑๒ เด็กหญิงนรินทิพย์  จอมจิตร
๑๓ เด็กหญิงชนิกานต์  ประทุมแก้ว
๑๔ เด็กหญิงสุพิชญา  นามศรี
๑๕ เด็กหญิงจินดาพร  สมภักดี
๑๖ เด็กชายจิรภัทร  สุกแสง
๑๗ เด็กชายธนัชชา  เหล่าดี
๑๘ เด็กชายสิริโชค  กุดทองดี
๑๙ เด็กชายอนุสรณ์  ไชยะพริ้ง
๒๐ เด็กชายภูมิระพี  พรมเสน


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๒๕ อาคารลีลาวดี ชั้น ๑ ห้อง ๒๑๔

๑ เด็กหญิงนวรินทร์  ไมลาศรี
๒ เด็กชายบารมี  นามพยัค
๓ เด็กหญิงวรัญญา  วันโน
๔ เด็กหญิงปรีณาพรรณ  บารมี
๕ เด็กหญิงจันจิรา  ชอกลม
๖ เด็กชายจิรวัฒน์  มูลสาร
๗ เด็กชายณรงค์เดช  หันจางสิทธิ์
๘ เด็กหญิงเขมณิชย์  สิทธิพรหม
๙ เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คุณาใจ
๑๐ เด็กหญิงช่อผกา  วิจิตร
๑๑ เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรีจุมพล
๑๒ เด็กหญิงธัญญาธร  แพงบุดดี
๑๓ เด็กหญิงกรวลัย   บุญนาที
๑๔ เด็กหญิงสุจิตรา   ศีรสุขา
๑๕ เด็กหญิงมาริสา  ศฤงคาร

๑๖ เด็กหญิงกนกพร  บุญนาที
๑๗ เด็กหญิงชญานิน  หาริกัณ
๑๘ เด็กชายณัฐตพงษ์  ไชยฮด
๑๙ เด็กหญิงสิรินทรา  ราชอินทร์
๒๐ เด็กหญิงณัฐชยา  สาลีพันธ์

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๒๖ อาคารลีลาวดี ชั้น ๑ ห้อง ๒๑๗

๑ เด็กหญิงสุกัญญา  คำเมรี
๒ เด็กชายเชิงชาย  จันทร์ว่องกิจ
๓ เด็กชายวัศโรจน์  นนยะ
๔ เด็กชายพงศธร  ประเสริฐศรี

๕ เด็กชายณัฐชัญ  ดวงดุ
๖ เด็กชายธนกฤต บัวลอด
๗ เด็กหญิงสุภาวิดา  ศรีวงษ์
๘ เด็กหญิงวรัญญา  วรรณวงษ์
๙ เด็กชายยุทธิชัย  ดงแสนสุข
๑๐ เด็กชายนิชคุณ  สุวรรณไตร
๑๑ เด็กชายอติชาติ  ปะวะโค
๑๒ เด็กหญิงปริยากร  บำรุงจิตร
๑๓ เด็กหญิงณัชชา  เบ้าทุมมา
๑๔ เด็กชายอภิรักษ์  นันทะศรี
๑๕ เด็กหญิงสุจิตรา  ทองศรีเมือง
๑๖ เด็กหญิงวรรณนิภา  ประเสริฐสังข์
๑๗ เด็กหญิงพิชญ์ปรียา  พันธ์คำ
๑๘ เด็กหญิงอรทัย  เดิมทำรัมย์
๑๙ เด็กชายอัมรินทร์  แก้วกระโทก
๒๐ เด็กหญิงนลิตา  สัมพุทธ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๒๗ อาคารลีลาวดี ชั้น ๒ ห้อง ๒๒๒

๑ เด็กชายกิตติคุณ  อุดมโภชน์
๒ เด็กหญิงดาพร  เรืองยศ
๓ เด็กหญิงอภิสรา จงใจรักษ์
๔ เด็กหญิงเมญาพิมพ์  แก่นแก้ว
๕ เด็กหญิงนัญทกานต์  นิกูลรัม
๖ เด็กหญิงกาญจนา  วงษ์เสนา
๗ เด็กชายอชิรวิทย์  วิเศษเพ็ง
๘ เด็กหญิงรัตน์ดา  สมหนองอ้อ
๙ เด็กชายธาดา  ประสาทชัย
๑๐ เด็กชายพีระภัทร  เเสงพล
๑๑ เด็กชายคุณานนท์  คำพามา
๑๒ เด็กชายไตรภพ   สุระเสนา
๑๓ เด็กหญิงนันทิดา  สุวรรณทา
๑๔ เด็กหญิงจิรสุตา   พะโยมพัด
๑๕ เด็กชายอนุวัตร  ก้อนมาตร

๑๖ เด็กหญิงธิดารัตน์  ตะหน่อง
๑๗ เด็กหญิงพริ้มเพรา  ใจรักษ์
๑๘ เด็กชายนรากร  แผ้วพลสง
๑๙ เด็กหญิงญาญิศา  แร้วกระโทก
๒๐ เด็กชายภาณุวัฒน์  ชัยศรี

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๒๘ อาคารลีลาวดี ชั้น ๒ ห้อง ๒๒๓

๑ เด็กชายพุทธชาด  ละน้อย
๒ เด็กหญิงปาริชาติ  ดุงศรีแก้ว
๓ เด็กชายธนกฤต  สุหะ
๔ เด็กหญิงชญานันท์  คุณสุนนท์
๕ เด็กชายทินกร  ปักสังคะเณย์
๖ เด็กชายวชิรวิทย์  บรรตะคุ
๗ เด็กชายรัชพล  สุขสบาย
๘ เด็กชายปริชญ์  โพธิทอง
๙ เด็กหญิงมณวดี  โสธร
๑๐ เด็กหญิงรุ่งรัศมี  ผาทอง
๑๑ เด็กชายกิตติพงษ์  ผดุงเวียง
๑๒ เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  อินทร์เพ็ชร
๑๓ เด็กชายทัชภูมิ  กองบาง
๑๔ เด็กชายกฤษณะ  แสนศรี
๑๕ เด็กหญิงทิพวรรณ  ภาระหันต์
๑๖ เด็กหญิงปวริศา   สอนสั่ง
๑๗ เด็กชายพลภูมิ  ตงบุญชัย
๑๘ เด็กชายณัฐวัฒน์  ดุงศรีแก้ว

๑๙ เด็กชายพนม  วันชัย
๒๐ เด็กหญิงธนภรณ์ จันโสภา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องสอบที่ ๒๙ อาคารลีลาวดี ชั้น ๒ ห้อง ๒๒๔

๑ เด็กชายณัฐัวัฒน์  ทาตะรัตน์
๒ เด็กหญิงธัญญกมล  นิมาลา
๓ เด็กหญิงปิยะธิดา  แพงจันทร์
๔ เด็กหญิงปิญาภรณ์  ทุมมี
๕ เด็กหญิงสุวีรยา  จันทรา
๖ เด็กหญิงกนกพร  บุญฤทธิ์
๗ เด็กหญิงกช  ไผ่ล้อมทำเล
๘ เด็กชายธนวิชญ์  ภูกาสอน
๙ เด็กหญิงวรรณรดา  เข็มปัญญา
๑๐ เด็กหญิงชมพู่  โยโพธิ์
๑๑ เด็กหญิงนันทวดี  กับบุญ
๑๒ เด็กหญิงปริศรา  ศรีโสภา
๑๓ เด็กชายภานุวัฒน์  พิมพ์มหา
๑๔ เด็กชายชิษณุพงศ์  นาริโส
๑๕ เด็กหญิงสุพิชญา  นวนสี
๑๖ เด็กหญิงปริญากร  เจริญสุข
๑๗ เด็กชายธีรเดช  บุญใหญ่
๑๘ เด็กชายศุภวิชญ์  วรจิต
๑๙ เด็กหญิงเพียงพอ  แก้วไธสง
๒๐ 
เด็กชายกฤษณพัชร์  หมุนทอง

ห้องสอบที่ ๓๐ - ๓๔ มีต่อ?

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      โครงการทุนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกา-นิวซีแลนด์ ปีการศึกษา 2563 16/ก.ค./2563
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล./๕๕-ก งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ 8/ก.ค./2563
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล./๕๕-ก งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ 26/มิ.ย./2563
      ประกาศเรียกอันดับสำรองประเภทห้องเรียนปกติ ม.1 มอบตัวเพิ่มเติม 14/มิ.ย./2563
      ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 10/มิ.ย./2563


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 117 หมู่ 3 ตำบล ศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 042271234 | โทรสาร : 042271234
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5